Åbo svenska metodistförsamling, ofta kallad Metsku, är en svenskspråkig frikyrkoförsamling mitt i Åbo. Vår kyrkobyggnad (som också kallas Betlehemskyrkan) ligger på Tavastgatan 4. Välkommen med i vår gemenskap!

The Swedish-speaking United Methodist Church in Turku, often called just Metsku is a free church in the heart of Turku. Our church building (also known as the Bethlehem Church) is located on Hämeenkatu 4. Welcome to our fellowship!

METSKU NYHETER - METSKU NEWS v. 30

mail.jpg

(Click heading above and scroll down for English)

Hej!

"Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig." - Heb. 10:24-25

Församlingen är en viktig plats för kristna. I nya testamentet skriver Paulus om församlingens betydelse, att det är viktigt för både den kristne och också för ickekristna. Häng gärna med, vi vill gärna lära känna dig bättre! Daniel Acquah predikar inkommande söndag, kom och lyssna till Guds ord!

SOMMARGUDSTJÄNST SÖNDAG 27.7 kl. 18.00
Sommargudstjänst kl 18 i Metsku. Daniel Acquah predikar Guds ord. Charlotta Acquah med team leder lovsången.

METSKU NYHETER - METSKU NEWS v. 29

INFO_1_Sommarsamling 17.7.2014.jpg

Att gå på vatten!

Ninni Kivinen predikade igår om att våga be Jesus att kalla dig, för att du själv ska våga gå på vattnet där Han finns. Jesus kallar oss. När han gör det ska vi vara som Petrus som också går på vattnet för att vara tillsammans med Honom! Uppmuntran denna vecka är att ta en stund i stillhet och be över vilka områden i ditt liv som du är rädd för och på vilka områden du märker att du övervunnit rädslan, vågat ta steget ut på vattnet! Fastna inte vid omständigheterna, då börjar du sjunka, likt Petrus. Ha alltid blicken inställd på Jesus!

"Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande" - 2 Tim 1:7

TORSDAG 17.7 kl 18.00 – SOMMARSAMLING

METSKU NYHETER - METSKU NEWS v. 28

INFO_2_Sommargudstjänst_2014_07_13.jpg

(Click heading above and scroll down for English)

Hej!

Äntligen har sommaren också nått Finland. Hoppas ni njuter av det underbara vädret! Förra veckan uppmuntrades du att ta en stund i stillhet för att möta Gud. Gud vill möta dig varje dag. Kasta dina bekymmer på Honom, Han är din styrka och sköld och kommer att hjälpa dig. Vandra med Honom varje dag, prisa Honom för Hans underbara verk, sitt mästerverk, dig själv. Du är Hans mästerverk!

"Herren är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång." - Ps 28:7

SOMMARGUDSTJÄNST SÖNDAG 13.7 kl. 18.00
Sommargudstjänst kl 18 i Metsku. Ninni Kivinen predikar Guds ord. Heidi Nylund med team leder lovsången.

Prenumerera på innehåll