Åbo svenska metodistförsamling, ofta kallad Metsku, är en svenskspråkig frikyrkoförsamling mitt i Åbo. Vår kyrkobyggnad (som också kallas Betlehemskyrkan) ligger på Tavastgatan 4. Välkommen med i vår gemenskap!

The Swedish-speaking United Methodist Church in Turku, often called just Metsku is a free church in the heart of Turku. Our church building (also known as the Bethlehem Church) is located on Hämeenkatu 4. Welcome to our fellowship!

Metsku nyheter - Metsku news v. 16

Easter.png

Glad Påsk!
(Click heading above and scroll down for English)

"Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. " - Jes. 53:5

Genom Hans sår är vi helade. Påsken har ett otroligt budskap, och fastän långfredagen känns plågsam, kommer påsken med budskap om liv till oss. Det är hjärtat av vad vi tror på, hjärtat till vår räddning. Genom Hans sår är vi helade!

PÅSKVECKAN

TORSDAG 17.4 kl. 18.00 - SKÄRTORSDAGS KINGDOM COME - Lovsångs- och förbönskväll med nattvard

Metsku Nyheter - Metsku News v. 15

INFO_2_In Our Lives_2014_04_13 HS.jpg

En relationell församling!
(Click heading above and scroll down for English)

"Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta " - Apg. 2:46-47

LIFEGROUP DAY 5.4.2014

INFO_2_LIFEGROUP DAY HS.jpg

(Click heading above and scroll down for English)

Välkommen med på en inspirationsdag om livet i smågrupper!

Metsku och Friffe ordnar tillsammans en inspirerande dag om liv i smågrupper. Stefan Sigfrids från Vasa kommer att vara vår gästtalare. Dagen är för dig och din Lifegroup, cellgrupp eller bönegrupp. Det är en möjlighet för dig att tillsammans med andra får undervisning, verktyg och inspiration att utvecklas i er smågrupp. Här har du en underbar möjlighet att lära dig mer om att följa Jesus, dela livet och växa i tron ännu mer. Ifall du inte ännu har en smågrupp så finns här en ypperlig möjlighet att lära dig mer om vad man behöver ta i beaktande då man startar en.

Missa inte denna dag!

Program för dagen:

10:30 - Kaffe

Prenumerera på innehåll